Baaskoolitus ,,Jalahoolduse A ja O” õppekava

 Koolitusasutus: Lootos Ettevõtted OÜ

Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus

Õppevaldkond: Teenindus

Õppekava nimetus: Baaskoolitus 1.0 – Baaskoolitus Jalahoolduse A ja O

Õppekeel: Eesti keel

Õppegrupi: Suurus 2-3 inimest

Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud inimesed vanusest alates 18+ aastat. Koolitus on suunatud õpilasele, kes on huvitatud töötama või alustada töötamist iluteenindus valdkonnas pediküürijana või soovivad oma teenustele lisada pediküüriteenuse ning kes soovivad omandada või täiendada baasteadmisi ja -oskusi pediküüri erialal.

Kogumaht: 58 Akadeemilist tundi

Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 58 akadeemilist tundi, iseseisev praktika 11 akadeemilist tundi + kodutöö esitluse vormis.

Koolituse toimumiskoht: Värvi 5, Laki Ärimaja

Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad määratakse grupi moodustamisel.

Koolitusele registreerimine: Koolitusele saab registreerida e-maili teel info@lootos.ee või trade@lootos.ee

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele saab vähemalt 18- aastane õpilane, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.

Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias kui ka praktikas, mis puudutab esteetilise jalahoolduse protseduuri läbi viimist iseseivalt. Samuti põhjalikud teadmised küüne- ja nahaanatoomiast, esmastest probleemidest, millega kliendid võivad kabinetti sattuda, hügieenist, kuidas töötavad tooted ja töös kasutatavate toodete koostisainete alustalad. Peale koolitust on õpilane valmis sisenema tööturule ja omab kõiki teadmisi iseseisvaks tööks, ilusalongis või muus ruumis.

Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täies mahus. Koolituse läbimise eelduseks on arusaamine protseduuri käigust, kõikidest etappidest, ohutult ja õigesti sooritatud praktilised tööd modellidel.

Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus jalahoolduse teenuse osutamiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasele antakse vastavasisuline tunnistus, mis tunnustab teda ja annab õiguse teenust osutada. Lisaks pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus, sh õppe sisu, meetodid ja materjalide loend:

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • Jalahoolduse erinevad liigid ja vormid
 • Küüneanatoomia
 • Nahaanatoomia
 • Erinevad küüne- ja nahaprobleemid, mis võivad sattuda spetsialisti kabinetti:
 • küüneseen,
 • nahaseen,
 • nahaärritused, dermatiidid, lõhed ja allergiad,
 • hüperkeratoos,
 • molluskid,
 • soolatüügas,
 • armid ,
 • konnasilmad,
 • kuiv nahk,
 • psoriaas,
 • muud küüneprobleemid – traumad, onühholüüs, onühhodüstroofiad, küünevallipõletik, pahhionühhia, koilonühhia, rullküüs ja sissekasvanud küüs.
 • Hügieen ja kabineti korrashoid
 • Tootekeemia
 • Aparaatne pediküür
 • Manuaalne pediküür
 • Kuiv- ja märgpediküür
 • Protseduuriga tutvumine
 • Protseduuri protsess
 • Küünte korrektne lakkimine ja geellakkimine
 • jalamassaaž
 • Lisainfo

NB! Koolitus ei valmista õpilast ette jalaprobleemide lahendamiseks, vaid annab ülevaate esteetilisest jalahooldusest – nahatöötlus, küünte töötlus ja lakkimine, massaaž. Probleeme käsitletakse vaid teoorias, et õpilane oskaks ära tunda probleeme ja suunata tarvidusel edasi.

Õppematerjalideks on teooriakonspekt, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetilistele ja praktilistele teadmistele. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspekt jääb õpilasele, kust on tal hea hiljem õpitut korrata. Praktilise töö õppematerjaliks on koolitaja poolt kokku pandud õppematerjalide komplekt, mis sisaldab töövahendeid, mida õpilane kasutab koolituse läbimisel. Praktilise töö õppematerjalid on kokku pandud koolitaja nägemuse järgi.

Õpiväljundid:

 •  õppija oskab läbi viia kliendi analüüsi enne protseduuri ,
 • õppija oskab valida õiged töövõtted vastavalt kliendile ,
 • õppija oskab teha kindlaks protseduuri vastunäidustusi,
 • õppija oskab suunata klienti korrektse koduhoolduse valikul,
 • õppija oskab lakkida küüsi,
 • õppija tunneb erinevaid jalahooldues protseduure,
 • õppija oskab töödelda küünt ja nahka,
 • õppija oskab lihtsamat jalamassaaži.

Õppekeskkond: Meil on rahulik õppekeskkond: mõnusa vaikse muusikaga ja väikese õppegruppiga modernses koolitusklassi. Maksimaalselt teostab korraga praktikat 2- 3 õpilast, et koolitaja jõuaks pöörata kõigile võrdses mahus tähelepanu. Tegu on koolitusteks mõeldud ruumiga, kus ei ole ilusalongile omast intensiivset klientide sisse ja välja voorimist ning kõrvalisi isikuid.

Õppeklass on varustatud välisukse juures desinfitseerimisjaamaga, kus enne klassi sisenemist tuleb teostada käte antiseptika. Õpe viiakse läbi kaasaegses koolitusklassis.

Õpperuumid jaotuvad kaheks: teooria klass, praktika klass. Lisaks on riietusruum ja kööginurk. Kokku on ruumi 160 ruutmeetrit. Ruumid on varustatud väga hea ventilatsiooniga ja hea laevalgustusega. Päevavalgust ja värsket õhku annavad juurde vajadusel suured aknad. Ruumis on rohkelt päevavalgust.

Kogu inventar on uus. Koolitusruumis on eraldi WC. Klass omab eraldi dekontamineerimise ala instrumentide desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks.

Eraldi on olemas ka kööginurk, kus saab õpilane soovi korral võtta endale vett, teed, kohvi, kergemat kehakinnitust. Tugevamat lõunat saab süüa majas olevas kohvikus või võtta kaasa.

Ruumid on varustatud konditsioneeriga, millega saab reguleerida õhutemperatuuri vastavalt vajadusele (soojem, külmem). Kõik isikukaitsevahendid, tööriistad, kosmeetikatooted, aparatuur, ühekordsed vahendid (antiseptika, maskid, kindad, mütsid), mida kasutatakse õppeprotsessis, on võimaldatud ilukooli poolt. Koolitusklassis toimub märgkoristus antiseptiliste vahenditega igapäevaselt.

Koolitajad: Eili Kukumägi (koolitaja kvalifikatsiooniga saab tutvuda www.lootostrade.ee)

Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täies mahus positiivsele tulemusele. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki koolituselt saadud võtteid. Õpilase teadmisi kontrollitakse praktilise eksamiga. Lisaks peab õpilane lugema kohustusliku kirjanduse, läbima iseseisva praktika ja esitama kodutöö.

Hindamine:

Õpilasi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel viimasel koolituspäeval, mil läbitakse praktiline töö modellil iseseisvalt, koolitaja võib protsessi käigus küsida teoreetilisi küsimusi, et veenduda õpilaste oskustes. Iseseisva praktilise töö käigus hinnatakse järgnevaid teemasid:

• Töökoha ettevalmistamine,

• materjalide kasutamise oskus,

• isikukaitsevahendite kasutamise oskus,

• kliendi analüüsi läbiviimine iseseisvalt,

• protseduuri läbiviimine ohutult modellil,

• toodete õige kasutamise oskus,

• koduhoolduse soovitamine.

Koolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastavasisuline tunnistus. Osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale tunnistust ei väljastata.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja omab vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitaja on läbinud mitmeid erialaseid koolitusi välismaal seoses probleemse jalahooldusega ehk podoloogia sektoris, millest üks on praktiline koolitus Hispaania jalakliinikus. Koolitajal on lisaks jalahoolduse taustale veel ka kosmeetiku, küünetehniku ja massööri taust, mis täiendavad üksteist põhjalikult. Koolitaja on olnud antud sektoris tegev ilma pausideta alates 2005. aastast. Koolitaja täiendab ennast regulaarselt ning peab vastama ka enda poolt Eestis esindatavate kosmeetika brändide kvalifikatsiooninõuetele. Koolitaja osutab ka ise igapäevaselt teenuseid, mis on abiks kogemustepagasi laiendamisele.

Tagasiside: Peale koolituse läbimist palutakse kõikidel õpilastel anda tagasisidet osaletud koolituse ja koolitaja kohta. Sellisel juhul on õppeasutusel võimalik teha enda pakutavates koolitustes parendusi ja muuta õppekavasid vastavalt tagasisidele. Samuti aitab igasugune tagasiside muuta õppeprotsessi tõhusamaks. Õpilastel on võimalik anda tagasisidet sotsiaalmeedia kaudu, mis on tänapäeval peamine ja kõige populaarsem info vahetusekanal. Õpilane saab saata oma tagasiside e-mailile või kirjutada selle ilukooli sotsiaalmeedialehtede postkasti (Facebook ja Instagram).

Peale koolituse läbimist: Peale koolituse läbimist on õpilasel kindel tugi koolitaja näol. Õpilane saab pöörduda koolitaja poole igal ajal e-maili vahendusel. Koolitaja nõustab, vastab tekkinud küsimustele, aitab lahendada tekkinud muresid, mis on otseses seoses koolitusel õpitud koolitussisuga.

Moodul 1: TEOORIA PEDIKÜÜRI PROTSEDUURI KÄIGUKS

Eesmärk: Anda õpilasele tugev teadmiste baas pediküüri protseduurist

Sisu: Jalahoolduse protseduuride erinevad liigitused, anatoomia, erinevad naha- ja küüne probleemid, mis võivad jõuda kabinetti. Tutvumine protseduuris kasutavate toodetega ja tootekeemia. Desinfektsioon ja steriliseerimine. Kodutöö presentatsioonide teemade jaotamine

Õpiväljundid: Õpilane kuulab õpetaja teooria loengu käigus, esitab aktiivselt küsimusi antud teemade kohta. Kirjutab üles kõik, mida õpetaja peab vajalikuks. Lisaks on võimalik õpilasel teha märkmeid kogu loengu aja. Õpilane saab tutvuda kõikide materjalidega, mida on vaja protseduuri käiguks, katsuda, nuusutada ja proovida.

Kontrollvorm: Loengu lõpus tuleb täita tööleht kontrollküsimustega ja nende läbi arutamine.

Moodul 2: TÖÖ DEMOMODELLIL

Eesmärk: Tutvustada õpilase protseduuri käiku

Sisu: Pediküüriprotseduuriga tutvumine.  Koolitaja näitab, kuidas läbi viia protseduuri kliendil, ning paralleelselt alustavad ka õpilased tööd modelliga. Kõik erinevad töövõtted võetakse läbi – esimese modelliga koolitaja näitab ja õpilane teeb järgi, iga järgneva modelli puhul läheb töö iseseisvamaks. Õpilastel on võimalus küsida küsimusi ja vajadusel saab paluda ka koolitajal uuesti demonstreerida töövõtet. Koolitaja jälgib kogu protsessi.

Õpiväljundid: Õpilane saab aru, milline on protseduuri käik, milliseid töövahendeid kasutada ning kuidas neid puhastada.

Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.

Moodul 3: KODUTÖÖDE PRESENTATSIOONID JA PRAKTILINE EKSAM

Eesmärk: Hinnata õpilase oskust iseseisvalt pediküüri protseduuri läbiviimisel, mille vältel kasutatakse eelnevatel päevadel saadud teadmisi ja oskusi. Eelkõige hindame õpilase iseseisvat mõtlemist ning vajadusel oskust leida lahendus igat tüüpi klientidele.

Sisu: Praktilise töö läbiviimine ühel modellil. Oskab läbi viia ohutu protseduuri, kasutades õigeid töövahendeid ning teoreetilisi teadmisi. Oskab kliendile soovitada koduhoolduseks mõeldud tooteid ning jagada infot koduhoolduse kohta.

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õigete töövahenditega läbi viia ohutu protseduuri. Oskab vastata praktilise töö käigus õpetaja küsimustele. Peale protsedyyru sooritab õige töövahendite töötluse (desinfitseerimine ja sterilisatsioon)

Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus.

Koolituse maksumus: 2200 €

Shopping Cart (0)

Ostukorv